Carotel huisregels

Onderstaand vind je de belangrijkste huisregels die binnen onze vestigingen gelden. Wij vragen je deze regels te respecteren en te accepteren voor jouw en onze veiligheid.

De vestigingen kunnen nog extra aanvullende huisregels hanteren.

Algemene regels

 1. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of bel naar het Carotel in kwestie.
 2. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. De poorten kunnen steeds manueel geopend worden door aan het koord te trekken en de poort hiermee te ontgrendelen.
 3. Onze vestigingen zijn gebouwd met een drive-in principe voor auto’s, bij gevolg is de check-in voor leeftijden boven 18. Bij vermoeden van lagere leeftijd zal je gecontacteerd worden en om legitimatie gevraagd worden. Deze is op dat moment verplicht voor te leggen of de toegang wordt ontzegd.
 4. Op diverse plaatsen op de parking hangen camera’s volgens wet 21 maart 2007. Eenieder die zich in een Carotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden en intern gebruikt worden voor onze toegangscontrole. Ook voor dit intern gebruik verschaft de gast bij check-in de expliciete toestemming.
 5. Carotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van jouw bezittingen noch schade aan jouw bezittingen, voertuig.
 6. Wanneer je schade veroorzaakt, gelieve deze te melden zodat in der minne alles opgelost kan worden zonder verzekering noch politie te moeten contacteren.
 7. De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Carotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 8. Alle aanwijzingen van medewerkers van het Carotel, die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kan je per mail aan de directie bezorgen. Het niet respecteren van de huisregels en/of het niet respectvol behandelen van het Carotel personeel is een basis om geen toegang meer te krijgen tot de Carotel’s.
 9. Elke vorm van illegale, onwettelijke activiteit zorgt voor een permanente weigering in elke vestiging. Mogelijk met juridische gevolgen.
 10. Bij calamiteiten aanwijzingen volgen van het personeel van het Carotel, evacuatieplannen hangen in de kamers.
 11. Buiten de service-uren enkel te bellen naar de receptie voor noodgevallen en/of technische problemen.
 12. Voertuigen van online verhuurplatformen en/of garage- & taxibedrijven kunnen aan extra toegangscontrole onderhevig zijn.

Het is verboden om:

 1. Nooduitgangen te gebruiken als er geen brand is.
 2. Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen of stelen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten. Deze dienen vergoed te worden om terug toegang te krijgen tot de vestigingen. Moedwillige schade en/of diefstal zorgt voor permanente weigering van toegang.
 3. Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas)
 4. Overlast te veroorzaken voor een ander in of om het hotel o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 5. De kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
 6. Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €75,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €300,00 aan jou doorbelasten.
 7. Bepaalde versiering te gebruiken in de kamer zoals bijvoorbeeld confetti. Bij onze receptie kan je informeren welke decoratie wel of niet is toegestaan.
 8. Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 9. De brand- & rookdetector te maskeren, af te dekken. Bij constatering volgt een permanente weigering in alle vestigingen.
 10. Huisdieren mee te brengen in de vestigingen.
 11. Meerdere bezoekers te ontvangen in de kamer. Maximaal 2 personen per kamer.
 12. Verschillende keren tijdens een verblijf de poort te openen en te sluiten.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Carotel.

2023 Carotel. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Menu

2023 Carotel. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid

Algemene voorwaarden